NL
Actueel

In-company training Cultuurverandering
Het Alkwin Kollege geeft een evaluatie. Lees meer

   
Lees hier onze blogs

Contactgegevens

De Roo Management & Advies BV
Oorsprongpark 1
3581 ES Utrecht
T: 088 - 55 22 999
F: 088 - 55 22 900
E: info@deroo.nl.

Contactgegevens van de Partners.

Routebeschrijving

werving & selectie
Vertrouwelijk
inNoorden van het land
Dunamare Onderwijsgroep
inBloemendaal
Stichting Waternet
inAmsterdam
SPO De Liemers
inZevenaar
Scholengroep Den Haag Zuid-West
inDen Haag
ROC TOP
inAmsterdam
Scholengroep Den Haag Zuid-West
inDen Haag
Lees meer

Vacatures vaste functies

Laatste wijziging: 15-04-2014
Openstaande vacatures

Financial Officer  (Noorden van het land)

Status:
Opdrachtgever:Vertrouwelijk
Inventariseren • Informeert zich over relevante in- en externe ontwikkelingen, signaleert (dreigende) overschrijdingen van de begroting en adviseert over gewenste aanpassingen, mogelijkheden tot correctie en compensatie. • Informeert zich verder over kansen, bedreigingen en risico’s. Plannen • Vertaalt organisatieprioriteiten naar een realistisch jaarplan en ...meer

Directeur mavo De Hartenlust  (Bloemendaal)

Status:
Opdrachtgever:Dunamare Onderwijsgroep
Wij zoeken iemand die zich kan vinden in het schoolplan 2013-2017 en dit planmatig, samen met de teams, kan uitvoeren. Actuele ontwikkelingen binnen de school vragen om een directeur die over ruime ervaring beschikt met verandermanagement en opbrengstgericht werken. De van ...meer

Lid RvT / Toezichthouder  (Zevenaar)

Status:
Opdrachtgever:SPO De Liemers
Een uitgebreide profielschets kunt u opvragen door een email te sturen naar Wilma Jaspers wjaspers@deroo.nl ...meer
Kandidaten voorgedragen

Teamleider Financiële Administratie  (Amsterdam)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Waternet
Als teamleider financiële administratie ben je verantwoordelijk voor de aansturing van een team van 38 personen, waarbij je zorgt voor een efficiënte en effectieve inzet van de medewerkers. Je voert het HRM beleid uit waaronder aanname van het personeel, het voeren van PVB gesprekken en het invullen en uitvoeren van ...meer

Locatiedirecteur Wateringse Veld College  (Den Haag)

Status:
Opdrachtgever:Scholengroep Den Haag Zuid-West
Uit uw curriculum vitae blijkt dat u: • beschikt over een academisch werk- en denkniveau • managementervaring hebt in een onderwijsorganisatie • kennis hebt van ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs • ervaring hebt met integraal personeelsbeleid • kennis hebt van ICT en van digitalisering van ...meer

Bestuurssecretaris  (Amsterdam)

Status:
Opdrachtgever:ROC TOP
De Bestuurssecretaris ondersteunt de bestuurlijke beleids- en besluitvorming door het College van Bestuur (CvB). Hij/zij draagt bij aan een adequate besluitvorming en uitvoering ervan gericht op het realiseren van het strategisch beleid. De Bestuurssecretaris rapporteert aan het CvB, ondersteunt het MT en de Raad van Toezicht. Taken en ...meer

Bestuurder  (Wijk bij Duurstede)

Status:
Opdrachtgever:Stichting QuaRijn
Als belangrijkste opdrachten voor de nieuw te benoemen bestuurder, naast de reguliere taken van een bestuurder, gelden: • Het op inspirerende en voor iedereen begrijpelijke wijze aansturen van de implementatie van de strategische kaders en de borging daarvan • Het sterker positioneren van de organisatie in ...meer

Bestuurder  (Den Haag)

Status:
Opdrachtgever:Scholengroep Den Haag Zuid-West
In verband met het voorgenomen terugtreden van de huidige functionaris, zijn wij voor de Scholengroep Den Haag Zuid-West op zoek naar een BESTUURDER Het bestuur bestaat uit één persoon en stuurt rechtstreeks het stafbureau en de drie locatiedirecteuren aan. Gedurende de afgelopen jaren is er onder leiding van ...meer
Vacature ingevuld

Locatiemanager  (Ewoud en Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede)

Status:
Opdrachtgever:Stichting QuaRijn
SPOED - uw reactie uiterlijk 25 maart 2014Stichting QuaRijn, in 2009 ontstaan uit een fusie van Quarijn en Rijnheuvel, levert een breed pakket aan diensten binnen een continuüm van lichte thuiszorg tot zware residentiële zorg in een verpleeghuisomgeving met specialistische kennis en behandelingsmogelijkheden. Het werkgebied omvat de regio tussen Bunnik en ...meer

Beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit  (Amsterdam)

Status:
Opdrachtgever:ROC TOP
De Beleidsadviseur is (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid op het gebied van onderwijs, examinering en kwaliteitsborging. De Beleidsadviseur ondersteunt collega’s op team-, domein en centraal niveau bij het uitvoeren van het beleid, het optimaal inrichten van het onderwijs en de examinering en het borgen van ...meer

Medewerker Communicatie en PR  (Venlo)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Als medewerker communicatie en PR ben je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van SSONML. Je denkt mee op beleidsmatig niveau en tegelijkertijd voer je een aantal operationele taken uit. Deze combinatie van strategische, tactische en operationele werkzaamheden is uniek. Extern: • Je vergroot de naamsbekendheid en ...meer

Directeur  (Hoorn)

Status:
Opdrachtgever:Samenwerkingsverband VO West-Friesland
Taken en verantwoordelijkheden • Levert een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming, de implementatie en (het bewaken van) de uitvoering van het ondersteuningsplan • Zorgt voor een goede coördinatie en (financiële) administratie van de ondersteuningstoewijzing, de evaluatie van het beleid en de verantwoording hiervan aan bestuur en ...meer

Teamleider Beleid, Control en Audits  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Waternet
De afdeling Financiën bestaat uit de teams: • Beleid, Control en Audits • Financiële Administratie • Inkoop • Magazijn en Logistiek Het afdelingshoofd stuurt de teamleiders van deze teams aan. Daarnaast vallen 6 sectorcontrollers rechtstreeks onder het afdelingshoofd. Het team Beleid, Control en Audits is onderdeel van ...meer

Bestuurslid Marketing & Communicatie  (Vertrouwelijk)

Status:
Opdrachtgever:SPKS St. voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal
Plaats in de organisatie Het bestuurslid Marketing & Communicatie maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur. Hij/zij wordt door het bestuur benoemd, treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af en is dan terstond herkiesbaar (met een maximum van twee keer). Korte karakteristiek van ...meer

Voorzitter College van Bestuur  (Leiden)

Status:
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
Plaats in de organisatie: Het CvB bestaat uit één persoon en stuurt rechtstreeks het Bestuursbureau en de drie directeuren aan die verantwoordelijk zijn voor de drie scholen. Het Bestuursbureau van de Scholengroep Leonardo da Vinci ondersteunt het CvB bij het uitoefenen van zijn taken en ...meer

Lid Raad van Toezicht  (Leiden)

Status:
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
• Onderschrijft de openbare identiteit en het doel van de stichting en draagt met betrokkenheid en op strategisch niveau bij aan het debat hierover; • Heeft juridische kennis van het onderwijs en bij voorkeur ervaring op het gebied van HRM in het onderwijs; • Heeft bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld opgedaan in ...meer

Adviseur Kwaliteit en Veiligheid - ingevuld  (Maastricht)

Status:
Opdrachtgever:Stichting GkD/Vivre i.o.
De Adviseur Kwaliteit & Veiligheid is lid van de concernstaf. De concernstaf bestaat uit strategische adviseurs op het gebied van kwaliteit & veiligheid, finance, HR, informatiemanagement en vastgoedontwikkeling die de Raad van Bestuur en het MT ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van het integrale beleid, de planning en ...meer

Treasurer - woningcorporatie Mitros - Ingevuld  (Utrecht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Mitros
De afdeling Financiën & Control bestaat uit ca. 11 FTE met totaal 13 betrokken medewerkers waaronder een Bedrijfsfiscalist, Business Controller, Projectcontroller, Financieel Adviseur, Internal Auditor, Kwaliteitsmedewerker en een Treasurer. De afdeling wordt aangestuurd door een Manager Financiën & Control die verantwoording aflegt aan de Financieel Directeur van ...meer

Facilitair Manager - ZGAO - Ingevuld  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Zorggroep Amsterdam Oost ZGAO
Taken en verantwoordelijkheid: • aansturing van de medewerkers in het realiseren van hun doelstellingen; • zorgdragen voor gemotiveerd en op hun taken berekend personeel; • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch bedrijfsbeleid; • het ontwikkelen van (integraal) facilitair beleid op basis van het strategisch beleid en ...meer

Directeur Da Vinci College Lammenschans - Ingevuld  (Leiden )

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
Plaats in de organisatie De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden houdt 4 scholen in stand met 2 brinnummers. Het betreft het Leonardo College (brinnummer 20CL) en het Da Vinci College (20DF) met ...meer

Teamleider Meldkamer - Waternet - Ingevuld  (Amsterdam)

Status:
Opdrachtgever:Stichting Waternet
Als teamleider stuur je het meldkamerteam aan dat bestaat uit 20 medewerkers waaronder twee coördinatoren. Een snelle en klantgerichte afhandeling is belangrijk voor het imago van Waternet. Bovendien is direct goed handelen van essentieel belang om te voldoen aan de wettelijke eisen voor de Waterschappen en ...meer

Voorzitter VSenV - Ingevuld  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Vereniging van Schrijvers en Vertalers
De Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) behartigt de belangen van schrijvers en vertalers in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. De huidige afdelingen binnen de Vereniging zijn: de Vereniging van Letterkundigen (VvL), het Netwerk Scenarioschrijvers en de FreeLancers Associatie (FLA). Het is de verwachting dat met ...meer

Controller - SSONML (Onderwijs) - Ingevuld  (Venlo)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Plaats in de organisatie: De Controller werkt nauw samen met de Bestuurssecretaris en voor wat betreft het financiële domein, maar ook ten aanzien van de andere bedrijfsvoeringsgebieden, met de Manager Service- en Bestuursbureau. Veel financial control taken zijn belegd bij de Manager Service- en ...meer

Bestuurssecretaris - SSONML (Onderwijs) - Ingevuld  (Venlo)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Plaats in de organisatie: De Bestuurssecretaris werkt nauw samen met de (parttime) Controller en de Manager Service- en Bestuursbureau. Ook dit zijn nieuwe functies die de organisatie moeten versterken en die beide vacant zijn. De drie functionarissen hebben geen hiërarchische verhouding tot elkaar en rapporteren direct aan het (eenhoofdige) College van ...meer

Rector Leonardo College - Ingevuld  (Leiden)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Scholengroep Leonardo da Vinci
Plaats in de organisatie De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden houdt 4 scholen in stand met 2 brinnummers. Het betreft het Leonardo College en het Da Vinci College met 3 scholen. In totaal heeft de scholengroep 3000 leerlingen. Op 1 januari 2010 is de Scholengroep Leonardo da Vinci verzelfstandigd en ...meer

Teamleider Facilitaire Zaken - Waternet - Ingevuld  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Waternet
Als teamleider facilitaire zaken ben je verantwoordelijk voor het aansturen van 24 medewerkers. De focus ligt op het verbeteren van de klantgerichtheid en op het ontwikkelen van de medewerkers in deze veranderende omgeving. Je bent integraal verantwoordelijk voor het beleid binnen facilitaire zaken op de resultaatgebieden bedrijfsvoering, personeel en ...meer

Manager Service- en Bestuursbureau - SSONML (Onderwijs) - Ingevuld  (Venlo)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
Plaats in de organisatie: De Manager Service- en Bestuursbureau zal leiding gaan geven aan de beleidsmedewerkers gericht op de domeinen Financiën, Secretariaat, P&O, ICT, Huisvesting, Facilitaire zaken, Juridische zaken, PR & Communicatie en Onderwijsbeleidsadvies. Deze medewerkers zijn zowel centraal (Service- en Bestuursbureau) als ...meer

Algemeen Directeur - Atletiekunie - Ingevuld  (Arnhem, Nationaal Sportcentrum Papendal)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Nederlandse Atletiek Unie
• Geeft leiding aan het Management Team van het bondsbureau van de Atletiekunie (40 fte, 150 vrijwilligers (regiotrainers, officials etc.); • Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het (meerjaren)beleid; • Formuleert de vertaalslag van de visie van de Atletiekunie naar concrete plannen en ...meer

Basisschool directeur Vondelschool - Ingevuld  (Aerdenhout)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:STOPOZ
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het bestuur of de algemeen directeur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur voert het beleid uit en ...meer

Directeur KBS Pacelli - Ingevuld  (Leiden)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
De directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. In de komende periode zal van de directeur gevraagd worden om resultaten te boeken op de volgende aandachtsgebieden: • Inzetten op groei van de school met behoud van ...meer

Directeur Bonaventuracollege - vestiging Mariënpoelstraat - Ingevuld  (Leiden)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
Taken en verantwoordelijkheden vestigingsdirecteur: Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de vestiging door: • Het vertalen van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de vestiging; • Het toezien op de totstandkoming van werkplannen en programma’s van toetsing en ...meer

Afdelingsdirecteur HAVO Leerjaar 2-3 - Ingevuld  (Uden)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Udens College
Werkzaamheden afdelingsdirecteur De afdelingsdirecteur, in de dagelijkse praktijk intern aangeduid als "afdelingsleider", is integraal verantwoordelijk voor zijn/haar afdeling en • draagt zorg voor de uitvoering van het sectorbeleidsplan met bijzondere aandacht voor zijn/haar specifieke verantwoordelijkheden hierbij in de afdeling; • draagt zorg voor de onderwijskundige ontwikkeling ten behoeve van ...meer

Hoofd Personeel & Organisatie VOvA - Ingevuld  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:ROC van Amsterdam - Centrale diensten
Taken en verantwoordelijkheden • Leiding geven aan de afdeling P&O, bestaande uit drie personeelsconsulenten en twee medewerkers personeels- en salarisadministratie (ca. 3.5 fte). • Zorgdragen voor de ontwikkeling, profilering en positionering van het team P&O binnen VOvA. • Opstellen van meerjaren personeelsplannen, formatiebeheer en adviseren over de inzet en ...meer

Directeur Bedrijfsvoering MBO College Centrum - Ingevuld  (Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:ROC van Amsterdam - Centrale diensten
U bent als directeur bedrijfsvoering vanuit de portefeuille bedrijfsvoering onder leiding van en in samenwerking met de voorzitter/directeur onderwijs verantwoordelijk voor de organisatie. Daarnaast draagt u bij aan de strategieontwikkeling van de instelling als geheel. U geeft leiding aan de ondersteunende processen (facilitair, ICT, financiën, PR & communicatie, inkoop, directiesecretariaat en ...meer

Directeur Trajectum College -Ingevuld  (Utrecht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Nuovo
Plaats in de organisatie De directeur vormt samen met twee teamleiders het management team en stuurt rechtstreeks het team OOP aan. De directeur is verantwoordelijk voor het leiden van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur van NUOVO. Taken en ...meer

Manager welzijn en kinderopvang - Trema - Ingevuld  (Nieuwendijk)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Trema
Plaats in de organisatie De manager welzijn en kinderopvang rapporteert aan de directeur-bestuurder en vormt samen met hem en de controller het strategisch Management Team. Dit strategisch MT maakt samen met de facilitair manager en de teammanagers onderdeel uit van het operationele MT. Taken en ...meer

Directeur Via Nova College - Ingevuld  (Utrecht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Nuovo
Plaats in de organisatie De directeur vormt samen met de vijf teamleiders het managementteam. De directeur is verantwoordelijk voor het leiden van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur van NUOVO. Taken en verantwoordelijkheid • Je bent integraal verantwoordelijk voor onderwijs, financiën, personeel en ...meer

Directeur R.K. Basisschool Bernardus - Ingevuld  (Zoeterwoude-Rijndijk)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
Taken en verantwoordelijkheid • U bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur van SKOL. • U verbetert de kwaliteit van onderwijs door gebruik te maken van moderne lesmethoden, een goed leerlingvolgsysteem, nascholing van het personeel, een goede leeromgeving en ...meer

Hoofd Financiën / Controller - Ingevuld  (ROC van Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
Taken en verantwoordelijkheid • Het adviseren van de directie op financieel-economisch gebied o.a. bij middellange en lange termijn besluiten, over het ontwerp van de kostprijssystematiek van het Voortgezet Onderwijs, etc. • Het proactief adviseren van schoolleiders en het leveren van een bijdrage aan de vorming van ...meer

Directeur Visser 't Hooft Lyceum - Ingevuld  (Leiden)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Visser 't Hooft Lyceum (SCOL)
De directeur geeft leiding aan het managementteam, is verantwoordelijk voor de locatie en geeft daaraan integraal leiding. Hij/zij is verantwoordelijk voor het pedagogisch didactisch klimaat, het personeel en het budget. De directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur door middel van het jaarlijks opstellen van een locatieplan en ...meer

Opleidingsmanager Academie Verloskunde (AVAG) - Ingevuld  (Groningen)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Academie Verloskunde (AVAG)
Positionering: Rechtstreeks vallend onder de directeur AVAG. Stuurt docententeam aan betreffende de locatie Groningen bestaande uit 20 personen. Stuurt een team van onderwijs ondersteunend personeel aan, zoals planners, onderwijssecretariaat, receptionist, secretaresse (ongeveer 10 personen). Wordt ondersteund door een secretaresse. Lid van ...meer

Algemeen bestuurslid - Ingevuld  (Patiëntenorganisatie Utrecht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:SPKS St. voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal
Plaats in de organisatie Het bestuurslid maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur. Hij/zij wordt door het bestuur benoemd, treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af en is dan terstond (met een maximum van twee keer). Korte karakteristiek van de functie Het algemeen bestuurslid voert algemene bestuurstaken en ...meer

Hoofd Vastgoedbeheer - Ingevuld  (Zorginstelling Amersfoort)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:'s Heeren Loo
Doel van de functie • Het op stimulerende en coachende wijze (integraal) leidinggeven van het organisatieonderdeel. • Het vormgeven en aansturen van het beheer en onderhoud van vastgoed. • Het adviseren van de Bestuurder Vastgoed voor wat betreft het vastgoedbeheer en ...meer

Bestuurssecretaris - Ingevuld  (Zorginstelling Maastricht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Vivre
Plaats in de organisatie De bestuurssecretaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en is lid van het MT. Taken en verantwoordelijkheid: • ondersteunen en adviseren van de Raad van Bestuur bij bestuurlijke en juridische vraagstukken, zorginnovaties en de uitwerking van het strategisch beleid;• coördineren van ...meer

Secretaris/fondsmanager Stichting Elisabeth Strouven - Ingevuld  (Maastricht)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Vivre
Taken van de secretaris: • het zowel in het voortraject als qua uitvoering zelfstandig afwikkelen van aanvragen voor financiële ondersteuning binnen de gestelde randvoorwaarden; • het zelfstandig voorbereiden van (financieel) omvangrijke aanvragen en het uitvoeren van de door de directie genomen beslissingen; • het leveren van ...meer

Lid Raad van Toezicht stichting ZWN (vrijescholen Zuidwest Nederland) - Ingevuld  (Den Haag)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
De Stichting ZWN is de koepel voor drie vrijescholen in het voortgezet onderwijs in Den Haag, Rotterdam en Leiden. In totaal volgen er 1.700 leerlingen voortgezet onderwijs, en zijn 180 medewerkers verbonden aan onze scholen. Sinds 2009 werkt de stichting ZWN met een bestuurder/Raad van ...meer

Directeur Financiën - Ingevuld  (ROC Amsterdam)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:ROC van Amsterdam - Centrale diensten
De resultaatgebieden Als directeur Financiën bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het meerjaren financieelbeleid. • U bent verantwoordelijk voor een solide financiële positie van beide ROC’s. • U bent verantwoordelijk voor de managementinformatie en risico-inschatting over de financiële positie van ...meer

Hoofd Vastgoedmanagement - Ingevuld  (Zorginstelling Amersfoort)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:'s Heeren Loo
Doel van de functie • Het op stimulerende en coachende wijze (integraal) leidinggeven van het organisatieonderdeel. • Het vormgeven van de strategische ontwikkeling van het zorgvastgoed. • Het vormgeven en realiseren van de vastgoedplanning en programmering van projecten. • Het adviseren van de bestuurder Vastgoed ten aanzien van ...meer

Manager Thialf / Sportstad Heerenveen - Ingevuld  (Heerenveen)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Thialf
Voor deze veelzijdige functie, rapporterend aan de Algemeen Directeur Sportstad, zoeken wij een enthousiaste, gedreven manager die zowel leiding kan geven aan de Thialf organisatie (ongeveer 20 medewerkers), alsmede zorg kan dragen voor een verdergaande integratie van Thialf binnen Sportstad Heerenveen. Binnen Sportstad zal hij / zij als ...meer

Manager Wonen, Welzijn, Zorg - Ingevuld  (Tegelen)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Zorggroep Noord- en Midden Limburg, Regio Tegelen
• Integraal en hiërarchisch leidinggeven aan teamleiders en indirect aan de medewerkers; • Budgetverantwoordelijk en kwaliteitverantwoordelijk voor het zorgnetwerk; • Opstellen en realiseren jaarplannen; • Zorg dragen voor gemotiveerd personeel; • Bijdrage leveren aan op de cliëntvraag afgestemd stelsel van ...meer

Rector Vrije School Den Haag VO - Ingevuld  (Den Haag)

Status: Vervuld
Opdrachtgever:Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
De rector heeft de eindverantwoordelijkheid van de VO-vestiging en rapporteert aan de bestuurder/algemeen directeur. Hij/zij geeft leiding aan het nieuwe managementteam bestaande uit een coördinator bedrijfsvoering, een coördinator onderwijs en vier teamleiders. De rector is lid van ...meer
Recente artikelen
op6-2-2014 11:42
458 bekeken | 1 reacties
op31-10-2013 10:38
844 bekeken | 0 reacties
op24-9-2013 10:24
1215 bekeken | 4 reacties
op10-9-2013 14:20
1031 bekeken | 0 reacties
PXL Communicatie Otys Recruiting Technology
Cookies accepterenClose
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide cookieverklaring.

Geef hieronder aan of u toestemming wilt geven voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, laat dan de checkbox leeg. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden.